Pracovní doba Pondělí - Pátek 08:00-16:00
Volejte (+420) 774 757 053

Česká společnost stavebních koordinátorů.

Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI (dále jen ČSSK) je občanské sdružení fyzických osob vysokoškolského, vyššího odborného a středoškolského vzdělání, zabývajících se problematikou bezpečnosti práce ve stavebnictví. Je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů s právní subjektivitou. ČSSK propaguje evropský systém bezpečnosti práce ve stavebnictví a podporuje zvyšování vzdělanostní, praktické a efektivní činnosti pracovníků bezpečnosti práce ve stavebním průmyslu, zejména koordinátorů BOZP při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Prosazuje nové poznatky v konkrétní stavební praxi. ČSSK vyvíjí spolkovou, vzdělávací, vydavatelskou, odbornou, expertní, poradenskou a konzultační činnost. ČSSK zvyšuje prestiž svých členů podporou informovanosti, kontaktů a vzájemné spolupráce.

Chci vědět víc

Přípravné semináře pro zkoušku koordinátora

Přípravné kurzy z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zkouška odborné způsobilosti koordinátora

Zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávací semináře ke správné praxi v BOZP

Semináře s diskuzí týkající se správné praxe v BOZP. Zde je prostor pro výměnu zkušeností, názorů a správných postupů z reálné praxe.

Termíny zkoušek pro rok 2018.

  • 1.10.2018 - termín zrušen

  • 31.10.2018 - obsazen

  • 7.11.2018 - 2 volná místa

  • 14.11.2018 - obsazen

  • 5.12.2018 - obsazen

  • 12.12.2018 - 2 volná místa

Přihlaste se

Něco málo faktů

Něco málo faktů o naší společnosti

0

Členů spolku

0

Vykonaných zkoušek

0

Hrnků kávy

Přípravný jednodenní kurz KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI.

pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. a ve znění pozdějších předpisů
Kurz se koná se 10.10. a 7.11.2018 od 9:30 na Fakultě stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, budova B, místnost B 586
Lektoři: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. a Petr Slavík
Registrace: 10.10 a 7.11 od 9:00 – 9:30 a od 9:30 - 15:30 hod
Cena kurzu: 1850,- Kč (nejsme plátci DPH) - daňový doklad obdržíte u registrace
Informace o kurzu
Přípravný kurz před zkouškou z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. včetně novely zákona č. 88/2016 a navazující legislativy. Seznámení s plánem BOZP a správnou praxí v dodržování BOZP na staveništi, ukázky výkonu koordinátora v přípravné a realizační fázi. Seznámení s požadavky NV č. 592 a s praktickým průběhem zkoušky. Trénink testu a projití některých testových a ústních otázek.
Co obdrží účastník na kurzu: ZDARMA studijní materiály a úplný seznam otázek.
Stravování: individuální (v prostorách fakulty stavební či přilehlé menze)
Ubytování: není zahrnuto v ceně kurzu.

Máte dotazy?