Pracovní doba Pondělí - Pátek 08:00-16:00
Volejte (+420) 774 757 053

Česká společnost stavebních koordinátorů.

Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI (dále jen ČSSK) je občanské sdružení fyzických osob vysokoškolského, vyššího odborného a středoškolského vzdělání, zabývajících se problematikou bezpečnosti práce ve stavebnictví. Je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů s právní subjektivitou. ČSSK propaguje evropský systém bezpečnosti práce ve stavebnictví a podporuje zvyšování vzdělanostní, praktické a efektivní činnosti pracovníků bezpečnosti práce ve stavebním průmyslu, zejména koordinátorů BOZP při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Prosazuje nové poznatky v konkrétní stavební praxi. ČSSK vyvíjí spolkovou, vzdělávací, vydavatelskou, odbornou, expertní, poradenskou a konzultační činnost. ČSSK zvyšuje prestiž svých členů podporou informovanosti, kontaktů a vzájemné spolupráce.

Chci vědět víc

Přípravné semináře pro zkoušku koordinátora

Přípravné kurzy z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zkouška odborné způsobilosti koordinátora

Zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávací semináře ke správné praxi v BOZP

Semináře s diskuzí týkající se správné praxe v BOZP. Zde je prostor pro výměnu zkušeností, názorů a správných postupů z reálné praxe.

Termíny zkoušek pro rok 2018.

  • 29.1.2018

  • 9.4.2018

  • 18.6.2018

  • 20.8.2018

  • 1.10.2018

  • 10.12.2018

Přihlaste se

Něco málo faktů

Něco málo faktů o naší společnosti

0

Členů spolku

0

Vykonaných zkoušek

0

Hrnků kávy

Seminář JUDr. Anny Samkové.

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář JUDr. Anny Samkové na téma:
Práva a povinnosti ozo v prevenci rizik a koordinace vcetne ostatnich osob na pracovišti a staveništi.
Koná se v termínech 21.9 a 31.10. 2017 se začátkem v 8:30 hod. a místem konání budova ČVUT, Fakulta stavební, místnost B583.
JUDr. Anna Samková působí jako zástupce MPSV. Je osobou, která připravovala veškerou legislativu a provádí kontroly vzdělávacích organizací pro tyto OZO. Je též autorkou publikace: Novinky v právní úpravě BOZP v roce 2016 (s platností do 1.5.2017)
Cena semináře je 1.300,- Kč pro veřejnost a 650,- Kč pro členskou základnu ČSSK.

Přihlaste se

Máte dotazy?