Postup pro přihlášení na zkoušku / opakovanou zkoušku koordinátora:

 • Vyberu si jeden z následujících termínů:
  • 29.1.2018
  • 9.4.2018
  • 18.6.2018 - termín zrušen
  • 20.8.2018
  • 1.10.2018
  • 10.12.2018
 • Stáhnu si :
  • Přihlášku
  • Potvrzení o platbě (učet pro platbu je 17054339 / 0800, nepíšu žádný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napíšu svoje jméno, termín zkoušky)
 • Vyplněné odešlu elektronickou formou na adresu : zkousky@cssk.cz spolu s:
  • Doklady o dosaženém vzdělání (ověřená fotokopie nebo originál ověřený při podání žádosti)
  • Doklady o vykonané odborné praxi
  • Popis dosavadní odborné činnosti (profesní životopis)
  • Potvrzení odborné činnosti (funkce) a odborné praxe (stavby)
  • Doklad o plné způsobilosti k právním úkonům (čestné prohlášení)
  • Plán BOZP (tento nejpozději 14 dní před konáním zkoušky)
 • Čekám, až mi od administrátora přijde na email pozvánka na zkoušku, ve které jsou uvedeny všechny podrobnosti (místo, čas zahájení, potřebné pomůcky)
 • Na zkoušku si připravím originály všech dokladů, které jsem posílal elektronicky včetně plánu BOZP
 • Cena zkoušky je 6.050,- Kč vč. DPH