Pracovní doba Pondělí - Pátek 08:00-16:00
Volejte (+420) 774 757 053

Česká společnost stavebních koordinátorů.

Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI (dále jen ČSSK) je občanské sdružení fyzických osob vysokoškolského, vyššího odborného a středoškolského vzdělání, zabývajících se problematikou bezpečnosti práce ve stavebnictví. Je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů s právní subjektivitou. ČSSK propaguje evropský systém bezpečnosti práce ve stavebnictví a podporuje zvyšování vzdělanostní, praktické a efektivní činnosti pracovníků bezpečnosti práce ve stavebním průmyslu, zejména koordinátorů BOZP při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Prosazuje nové poznatky v konkrétní stavební praxi. ČSSK vyvíjí spolkovou, vzdělávací, vydavatelskou, odbornou, expertní, poradenskou a konzultační činnost. ČSSK zvyšuje prestiž svých členů podporou informovanosti, kontaktů a vzájemné spolupráce.

Chci vědět víc

Přípravné semináře pro zkoušku koordinátora

Přípravné kurzy z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zkouška odborné způsobilosti koordinátora

Zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávací semináře ke správné praxi v BOZP

Semináře s diskuzí týkající se správné praxe v BOZP. Zde je prostor pro výměnu zkušeností, názorů a správných postupů z reálné praxe.

Termíny zkoušek pro rok 2019:

  • 1. 11. 2019

  • 15. 11. 2019

  • Prosinec 2019: bude přesněno (dle domluvy)


Termíny přípravných seminářů ke zkoušce:

  • 22. 10. 2019

  • 20. 11. 2019


Seminář týkající se výkonu koordinátora jeřábů a jeho role při řízení bezpečně manipulace a zákonné povinnosti účastníků výstavby.

Přednáší: Jan Tatar - jeřábník s 20-ti letou praxi, Koordinátor jeřábu a prezident asociace jeřábníků a koordinátoru jeřábů

Spoluřečník: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - Koordinátor BOZP a předseda ČSSK ČSSI, z.s.

Termíny: 25.9.2019, 24.10.2019


Problematika plochých střech z pohledu dlouhodobé praxe se zaměřením na historii a současnost (kde se dělají chyby).

Přednáší: doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. - zkušený praktik a znalec v problematice hydroizolaci svrchní a spodní stavby

Uvede: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - Koordinátor BOZP a předseda ČSSK ČSSI, z.s.

Termín: 7.11.2019


Podrobnosti budou včas sděleny. Žádáme o projevení předběžného zájmu, abychom zajistili příslušnou posluchárnu.

Přihlašujte se, prosím, formou e-mailu na zkousky@cssk.cz, v předmětu zprávy uveďte: KOO jeřábů nebo Ploché střechy.

Přihlaste se

Něco málo faktů

Něco málo faktů o naší společnosti

0

Členů spolku

0

Vykonaných zkoušek

0

Hrnků kávy

Přípravný jednodenní kurz KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI.

pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.
Nabízíme volný termín: 11. 4. 2019, konají se na Fakultě stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, budova B, místnost B 586
Lektoři: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. a Petr Slavík
Registrace: od 9:00 hod
Cena kurzu: 1850,- Kč (nejsme plátci DPH) - daňový doklad obdržíte u registrace
Informace o kurzu
Přípravný kurz před zkouškou z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. včetně novely zákona č. 88/2016 a navazující legislativy. Seznámení s plánem BOZP a správnou praxí v dodržování BOZP na staveništi, ukázky výkonu koordinátora v přípravné a realizační fázi. Seznámení s požadavky NV č. 592 a s praktickým průběhem zkoušky. Trénink testu a projití některých testových a ústních otázek.
Co obdrží účastník na kurzu: ZDARMA studijní materiály a úplný seznam otázek.
Stravování: individuální (v prostorách fakulty stavební či přilehlé menze)
Ubytování: není zahrnuto v ceně kurzu.

PERI 2019 – workshop BOZP prvky na bednění a lešení

Připravujeme úspěšný workshop u společnosti PERI.
Do výcvikového centru společnosti PERI
Vás pozveme na workshop o produktech společnosti PERI, které jsou pro zajištění BOZP prací ve výškách.
Týká se jak legislativy (přednáška před ukázkami ve výcvikovém středisku) a následně konkrétní seznámení s produkty bednící techniky, tak i lešeňové techniky. Občerstvení je součástí workshopu.
Kdo má zájem se zúčastnit, napište prosím na email: zkoušky@cssk.cz nebo volejte 602 306 825 doc. Ing.Pavel Svoboda,CSc.
Cena za účast na workshopu: 250,- Kč pro nečleny ČSSK a pro členy ČSSK 150,- Kč (cena bez DPH).
Platbu proveďte na účet ČSSK: 17054339 / 0800
Označení platby: PERI-příjmení; daňový doklad Vám zašleme emailem.
Centrála a školicí středisko: PERI, spol. s r. o., Průmyslová 392, Jesenice u Prahy, 252 42
Doprava: autobusem ze zastávky Metra Opatov příměstským autobusem 327 nebo z metra Budějovická autobusy 332, 337, 339

Máte dotazy?